Kontakt

Kontakt

 

Yobboo jest organizatorem imprez turystycznych wpisanym do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 579.

Formularz kontaktowy